Tanda Waqaf dan Petunjuk dalam membaca Al Qur’an


Ketika membaca Al Qur’an kita sering menjumpai tanda-tanda khusus yang dicetak lebih kecil di sela-sela ayat-ayat Al Quran.  Tahukan anda bahwa tanda-tanda tersebut adalah tanda waqof dan memiliki maksud tertentu?
Tanda-tanda tersebut merupakan rambu-rambu dalam membaca Al Quran, berikut pengertian dari beberapa tanda-tanda waqof yang terdapat dalam AlQuran.

م
Harus berhenti

لا
Dilarang berhenti

صلى 
Disambung lebih baik

قلى
Berhenti lebih baik

ج
Boleh berhenti

؞؞
Boleh berhenti pada salah satunya namun dilarang berhenti pada kedua-duanya

°
Tidak boleh dibaca panjang baik ketika disambung atau berhenti

o
Dibaca panjang ketika berhenti dan dibaca pendek ketika disambung

سكتة
Berhenti sesaat tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan

تسهيل
Mengeluarkan bunyi antara ا dan هـ

امالة
Mengeluarkan suara antara bunyi fathah dan bunyi kasroh atau antara bunyi ا dan ى sehingga berbunyi [e]

نقل
Memindahkan harakat dari huruf yang hidup kepada huruf yang mati

اشمام
Membaca kata : la ta’manna pada surat Yusuf dengan cara didengungkan sambil menutup bibir.

ن
Tanda nun kecil adalah nun penghubung

ع
Tanda satu ‘Ain
Demikianlah pengertian dari tanda waqof yang sering kita jumpai ketika membaca Al Quranul Kariim.
Semoga tulisan ini bisa memberikan manfaat.

0 Response to "Tanda Waqaf dan Petunjuk dalam membaca Al Qur’an"

Posting Komentar